dr hab. n. med. Andrzej Prystupa

> dr hab. n. med. Andrzej Prystupa
dr hab. n. med. Andrzej Prystupa

profesor UM w Lublinie // specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego, Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ulicy Staszica 16 w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, rady sekcji hepatologicznej. Członek Towarzystwa Internistów Polskich i American College of Physicians. Lekarz dyżuruje w Izbie Przyjęć i Klinice Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, wykonuje gastroskopię i kolonoskopię. W 2018 roku uzyskał habilitację na postawie cyklu prac pt. „Ocena wybranych biomarkerów i czynników uszkodzenia wątroby w surowicy krwi w zależności od stopnia zaawansowania alkoholowej marskości wątroby.”
Gastroenterology, Hepatology Consultation in English.