lek. Magdalena Dziewulska

> lek. Magdalena Dziewulska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studiowała również na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. 
Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie w Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży czyli wyspecjalizowanym ośrodku III stopnia referencyjności zajmującym się skomplikowanymi przypadkami położniczymi. 
Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.